Revelstoke Airport, Revelstoke, Canada (YRV, CYRV)