Tengchong Tuofeng Airport, Tengchong, China (TCZ, ZUTC)