Tetiaroa Airport, Tetiaroa, French Polynesia (TTI, NTTE)