Wuzhou Changzhoudao Airport, Wuzhou, China (WUZ, ZGWZ)